Data Safari: Exploreren om te innoveren

5 Jan

Nu was ik al even benoemd als hoogleraar Informatiekunde aan de Open Universiteit, maar nu volgt dan ook de gebruikelijke rede die hoort bij het openlijk aanvaarden van het ambt van hoogleraar. Het uitspreken van de rede zal plaats vinden op vrijdag 13 februari 2015 aan de Open Universiteit te Heerlen. De titel van mijn rede is:

Data Safari: Exploreren om te innoveren

In de kenniseconomie draait het om het toepassen van kennis, waardoor innovatie en economische groei mogelijk zijn. De grondstof voor deze kennis is in toenemende mate big data die bedrijven zelf verzamelen over onder andere processen en klanten. Omzetting naar kennis vindt plaats door analyse van de data met het oog op onbekende verbanden en patronen, en vertaling via synthese naar innovaties in organisatie, proces, product en/of dienst. Voor de analyse van big data is inmiddels een arsenaal aan technieken en tools beschikbaar. Toepassing hiervan is echter slechts een voorwaarde maar geen garantie voor succes. Nodig zijn aanvullende methoden, technieken en tools die managers ondersteunen in de synthese van resultaten naar concrete innovaties, en zijn ingebed in een strategisch proces waarin managers en dataspecialisten samen data exploreren met als doel te innoveren.

U bent van harte uitgenodigd tot het bijwonen van deze plechtigheid, die tezamen met de oratie van mijn oud-collega prof.dr.ir. Johan Versendaal zal plaatsvinden. De plechtigheid start om 15:00 uur precies (ontvangst vanaf 14:30 uur) en aanmelden kan tot 6 februari 2015 op http://www.ou.nl/uitnodiging.

De complete uitnodiging (inclusief een routebeschrijving) is ook beschikbaar en is hier te downloaden.

Het gebruikelijke oratieboekje, met daarin de tekst van de rede, is hier beschikbaar.

Als hoogleraar Informatiekunde ben ik verantwoordelijk voor de door de NVAO ge-accrediteerde (deeltijd) bacheloropleiding Informatiekunde aan de Open Universiteit. Daarnaast zal ik binnen het nieuwe kenniscentrum Business Intelligence en Smart Services, een samenwerking van de kennisinstellingen Hogeschool Zuyd, Universiteit Maastricht en Open Universiteit, onderzoek uitvoeren in lijn met het onderwerp zoals naar voren gebracht in mijn rede.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: